L'epidèmia de la corrupció a Catalunya

El Senyor José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya, en la compareixença davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, va fer un petit esborany de la situació a Catalunya sobre el frau, l'evasió fiscal i pràctiques de corrupció política amb les següents dades:

 

  • A Girona, existeixen 42 procediments oberts entre diligències prèvies i procediments abreujats. A fiscalia hi ha 5 diligències d'investigació sobre el frau fiscal i la corrupció.
  • A Lleida, existeixen uns 12 delictes fiscals.
  • A Tarragona, n'hi ha entre 12 i 15 procediments en curs, on 2 d'aquests els porta la fiscalia anticorrupció.
  • A Barcelona, la fiscalia provincial de Barcelona que es porta a través d'un servei de delictes econòmics, on hi han set membres adscrits a aquesta secció. Actualment es porten 695 procediments penals (328 en fase d'instrucció i 367 calificats). Els set fiscals del servei atenen aproximadament uns 100 casos cadascun.
     

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic estima parcialment un recurs especial presentat per Madariaga-Assessors

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat parcialment un recurs especial presentat pel nostre despatx contra el plec de clàusules administratvies d'un contracte de gestió de serveis públics licitat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Resolució 49/2015). El Tribunal accepta la nostra al·legació respecte a la incorrecta regulació del Comité d'Experts, ja que el plec vulneraba la regulació de l'article 29 del Reial decret 817/2009, per no establir la seva composició o bé el procediment per efectuar-la.

Aprovada la Llei de transparència de la Comunitat Valenciana

Aprovada llei de transparència valenciana abans de finalitzar la legislatura.(BOE Núm. 100, 27 de abril de 2015)

 

Com a principals novetats respecte a la legislació estatal, trobem entre d’altres:

  • Dins l’àmbit de la publicitat activa, a l’article 9, quan s’estableix el seguit d’informació que caldrà que sigui objecte d’informació publica. Dins d’aquest llistat, trobem informació d’interès com viatges i desplaçaments fora de la Comunitat dels alts càrrecs i el seu cost, les autoritzacions per a l’exercici de activitats privades després del cessament dels alts càrrecs i les agendes institucionals, despeses de caixa fixa desagregats per centres directius, el cost de les campanyes publicitàries i de promoció institucional i la informació actualitzada sobre les enquestes i estudis d’opinió incloent els models utilitzats, les fitxes tècniques  i metodològiques, els resultats obtinguts i les empreses adjudicatàries de les enquestes i el seu cost.
  • Respecte a la sol·licitud d’informació, al igual que l’establert a la llei de transparència catalana, s’estableix el silenci positiu davant el cas que no hi hagi contestació per part de l’administració.
  • El Capítol III d’aquesta llei, introdueix una novetat respecte totes les lleis de transparència a Espanya, la participació ciutadana dels valencians a l’exterior.

 

 

En quant a la vacatio legis la disposició final segona, estableix l'entrada en vigor d'aquesta norma al dia següent de la seva publicació, excepte pel Capítol I del Títol I referent a la publicitat activa i per a les disposicions addicionals primera, segona i sèptima, que entraran en vigor sis mesos després de la publicació.

 

El ocaso de los paraísos fiscales europeos

Deixem un enllaç de la noticia de La Vanguardia on l'Àlex Madariaga, com a expert en frau fiscal, aporta solucions per al problema que suposa el frau fiscal. (Enllaç a la noticia)

El Govern Central aprova  la reforma fiscal

El divendres 28 de novembre s'han publicat diverses reformes de caràcter fiscal: la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei de l'IRPF, la Llei del IRNR i altres normes tributaries (BOE 28-11-2014); la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre les Societats (BOE 28-11-2014); i la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei de l'IVA, aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la Llei de IIEE, i la Llei 16/2013 (BOE 28-11-2014).

 

El 10 de desembre entra en vigor la Llei de transparència: obre el Portal de Transparència de l'Estat

Despres de l'aprovació fa un any de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, el portal de transparència va obrir, ahir 10 de desembre, les seves portes la públic. Encara que es un primer pas encaminat a la lluita contra la corrupció, sembla que encara hi ha molta feina per fer i manca molta informació que deuria ser a l’abast del ciutadà i a més, molta d’aquesta no esta penjada en un format reutilitzable.  Aquí us deixem un enllaç d’accés directe al portal de transparència(Enllaç portal)

La Llei de transparència catalana aprovada

La llei Catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern va ser aprovada el 18 de desembre de 2014 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 31 de desembre de 2014 (DOGC núm. 6780).

Aquesta llei te per objecte: regular i garantir la transparència de l’activitat pública; regular i garantir el dret d’accés a les persones a la informació i documentació pública; establir els principis i obligacions de bon govern que deuen regir l’actuació dels alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i les demes persones a qui s’aplica aquesta llei; aplicar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració ciutadana; i per últim regular el règim de garanties i responsabilitats en cas d’incompliment dels deures i obligacions establertes per aquesta llei.

 

No obstant això deurem esperar a juny per veure els efectes de la seva entrada en vigor, excepte el Títol II, títol que engloba capítols com la transparència en l’activitat pública, la publicitat activa i transparència en la gestió administrativa. Aquest Títol II entrarà en vigor a partir de l’any vinent. 

Es publica al BOE la Llei 34/2014, de 26 de desembre, que implanta la liquidació de quotes de la Seguretat Social per part de la Tresoreria General.

El nou sistema de liquidació de quotes per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social constitueix una gran modificació, ja que afecta a la majoria dels processos associats al càlcul i a la transmissió de la mateixa, així com al tractament i control de la recaptació.

Es preveu que la implantació d’aquesta llei sigui de manera progressiva, i per tant, conviuran el nou model amb el model actual d’autoliquidació.

Per últim, el sistema de liquidació simplificada de quotes continuarà existint per als supòsits previstos legalment.

(Enllaç BOE)

        Contacte:  931 38 90 54  

Horari:                                 Dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h Divendres de 9.00h a 14.30h

Madariaga Assessors-Advocats

 

Correu electrònic:

alex@madariaga-assessors.es

fiscal@madariaga-assessors.es

 

Si qualsevol dubte sobre els nostres serveis o bé  desitja concertar una cita, truqui'ns al número de telèfon:
931 38 90 54

Si ho desitja, també pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari.


Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Madariaga Assessors