Assessorament i Gestió Laboral

Assessorament per una bona organització dels recursos humans en totes aquelles matèries que derivin de les relacions laborals en el món empresarial.

Els serveis que donem des del nostre servei d’Assessoria Laboral són:

 

SEGURETAT SOCIAL

 • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades, etc.
 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i centres de cotització.
 • Preparació i enviament dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1-RLC i TC2-RNT) a través del Sistema de Liquidació Directa (SILTRA).
 • Gestió de l'arxiu CRA amb la comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social de tots els conceptes retributius abonats als treballadors.
 • Enquadrament a la Seguretat Social de socis, administradors i familiars vinculats a l’empresa.
 • Tramitació de l’aplaçament de quotes, recursos per reclamació de deutes, liquidacions complementaries, devolució de saldos creditors i resolució d’incidències.
 • Tramitació a través del Sistema Red de comunicats de baixa mèdica, confirmació i alta .
 • Notificació dels comunicats d’accidents de treball.
 • Tramitació bonificacions de formació.

NÒMINES

 • Confecció mensual de les fulles de salari de conformitat amb les normes laborals d'aplicació al sector d'activitat de l'empresa.
 • Implementació de variables, complements, incentius i plusos.
 • Ajustament de les retencions segons la retribució i la normativa fiscal.
 • Control de convenis col·lectius i les corresponents revisions.
 • Tramitació de I.R.P.F: model 110 trimestral, model 190 anual i certificats de retencions.

CONTRACTES

 • Preparació i redacció de contractes segons la tipologia de contractes disponibles i bonificacions existents.
 • Modificació de contractes de treball (transformacions, pròrrogues).
 • Notificació i registre dels contractes a les Oficines de Treball (SEPE).

ACOMIADAMENTS

 • Estudi de la relació laboral, conveni i circumstàncies contractuals del cas.
 • Preparació d'amonestacions escrites.
 • Preparació de les cartes d’acomiadament i quitances.

ASSISTÈNCIA LABORAL

 • Expedients: sancions, acomiadaments, plecs de càrrecs.
 • Assistència tècnica en Inspeccions de Treball.
 • Conciliacions en el CMAC.
 • Assistència jurídica en demandes davant els Tribunals de lo Social i Contenciós Administratiu.
 • Consignacions judicials per acomiadament.
 • Impugnació de resolucions de l’Administració.
 • Participació en la negociació col·lectiva.

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Madariaga Assessors