DRET PÚBLIC

 

ASSESSORS EN LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i bon govern implica tot un canvi de cultura en la gestió politicoadministrativa. A més a més, la publicació a Catalunya de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, augmenta el nivell d'exigència tant pel que fa a la transparència com al bon govern, incloent la figura dels Codis Ètics i el Registre de Grups d’Interès.

 

Des del nostre despatx volem contribuir a la implementació de la Llei, assessorant als seus subjectes obligats, tant institucions públiques, com entitats privades (partits polítics, sindicats, patronals i entitats privades perceptores de subvencions), des de l’experiència en el sector públic, tot amb la màxima garantia de professionalitat i confiança.

 

Oferim un ampli suport jurídic: redacció de Codis Ètics, formació, assessorament jurídic respecte a l’aplicació de la Llei i els seus límits (en especial pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal) també donem una resposta tecnològica pel que fa al disseny dels portals de transparència i aplicacions informàtiques que permeten gestionar de forma eficaç i eficient el conjunt d’obligacions de publicitat activa, així com la tramitació del dret d’accés per mitjans electrònics tal com marca la Llei.

Implementació de la transparència en l'activitat pública

La transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern deuen ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l’acció dels responsables públics es sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com s’adopten les decisions que els afecten, com s’utilitzen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions, podrem parlar de l’inici d’un procés en el qual els poders públics comencen a respondre davant una societat que és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics (preàmbul de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els mecanismes que estableix la normativa són dos:

 

a) Transparència: L’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer, amb caràcter permanent i actualitzat, la informació relativa als seus àmbits d’actuació, mitjançant els instruments de difusió que permetin el més ampli i fàcil accés i la millor comprensió de la informació als ciutadans i facilitin la seva participació en els assumptes públics.

 

b) Dret d’accés a la informació pública: el dret subjectiu que es reconeix als ciutadans per sol·licitar i obtenir la informació pública en els termes i les condicions que regula aquesta llei.

 

 

La transparència de l’actuació de l’Estat s’entén com el grau de publicitat i d’apertura dels processos estatals en la presa de decisions i en la difusió de la informació pública obtinguda.

 

Així la transparència constitueix un baròmetre respecte al funcionament d’un Estat democràtic de Dret.

 

La retenció o ocultació d’informació, que podrien indicar  una capacitat deficient del sistema polític de resoldre els problemes, és considerat avui en dia per l’opinió pública com la característica d’un règim feble i poc democràtic i, en tot cas, d’un sistema amb problemes de legitimació.

OBLIGACIONS PER LES ENTITATS PRIVADES

A Catalunya, les obligacions de transparència que estableix són aplicables no només a les administracions públiques, sinó també:

 

a) Als partits polítics i funcions vinculades a les organitzacions sindicals i empresarials.

b) A les entitats privades que percebin durant el període d’un any subvencions o ajuts públics d’una quantitat superior a 100.000 euros, o en el cas que com a mínim el quaranta per cent dels seus ingressos anuals tinguin aquesta procedència, sempre que superin els 5.000 euros.

c) A les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per al seu funcionament o realització de les seves activitats.

d) A les persones físiques o jurídiques que realitzen activitats qualificades legalment com a serveis d’interès general o universal.

e) Als grups d'interès.

 

 

        Contacte:  931 38 90 54  

Horari:                                 Dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h Divendres de 9.00h a 14.30h

Madariaga Assessors-Advocats

 

Correu electrònic:

alex@madariaga-assessors.es

fiscal@madariaga-assessors.es

 

Si qualsevol dubte sobre els nostres serveis o bé  desitja concertar una cita, truqui'ns al número de telèfon:
931 38 90 54

Si ho desitja, també pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari.


Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Madariaga Assessors